14.10.RE.01 - Rekreativt område Amtsbanevejen

14.10.RE.01 - Rekreativt område Amtsbanevejen

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Amtsbanevejen

 • Plannummer

  14.10.RE.01

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bygningshøjde (m)

  10

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til idrætsanlæg.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal etableres et ca. 5 m bredt beplantningsbælte mod det åbne land.