14.25.OF.01 - Offentlig formål Simmersted byvej

14.25.OF.01 - Offentlig formål Simmersted byvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Offentlig formål Simmersted byvej

 • Plannummer

  14.25.OF.01

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg, Uddannelsesinstitutioner, 7131

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Området må anvendes til offentlig formål såsom uddannelses institutioner, skole, børnehave, samt sports- og fritidsanlæg så som boldbaner og multihal.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Det skal sikres, at ny bebyggelse samt om- og tilbygninger får en placering, udformning og materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsareal skal svare til mindst 50% af etagearealet.