11.10.BE.02 - Blandet bolig- og erhvervsområde Østergade

11.10.BE.02 - Blandet bolig- og erhvervsområde Østergade

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Blandet bolig- og erhvervsområde Østergade

 • Plannummer

  11.10.BE.02

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  100% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Blandet bolig- og erhvervsområde til boliger, liberale erhverv og servicevirksomheder - dog ikke detailhandelsbutikker -, mindre ikke-generende fremstillingsvirksomhed samt offentlige formål.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse og til omgivelserne undgås.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal tilvejebringes opholdsareal svarende til mindst 10% af bruttoetagearealet til liberale erhverv og service og til mindst 50% af bruttoetagearealet til boliger.