11.10.BO.02 - Boligområde Vestervang

11.10.BO.02 - Boligområde Vestervang

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde Vestervang

 • Plannummer

  11.10.BO.02

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse, Erhvervsområde, Butikker til lokalområdets forsyning, Område til offentlige formål, 7131

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende kollektive anlæg, såsom børneinstitutioner og lignende, mindre butikker, der alene betjener lokalområdet, samt andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området i forhold til omgivelserne.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Tæt-lav bebyggelse.

 • Opholds- og friarealer

  Boligernes opholdsareal skal mindst svare til etagearealet. For øvrig bebyggelse skal opholdsarealet være mindst 50% af etagearealet.

 • Særlige bestemmelser

  De eksisterende grønne områder i forbindelse med boligområdet skal friholdes for bebyggelse. Mindst 10% af området ved ny bebyggelse skal anvendes til større samlede friarealer af forskellig karakter fælles for det pågældende område. Karakteristisk beplantning skal bevares. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.