11.10.BO.05 - Boligområde Østre Parkvej vest

static-map
Henter kort...
static-map

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde Østre Parkvej vest

 • Plannummer

  11.10.BO.05

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Etageboligbebyggelse, Erhvervsområde, Butikker til lokalområdets forsyning

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde med tilhørende kollektive anlæg, såsom børneinstitutioner og lignende, mindre butikker, der alene betjener lokalområdet, samt andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Etageboligbebyggelse og åben-lav bebyggelse. Bebyggelsesprocent maks. 40. Bebyggelsen skal udgøre en helhed.

 • Opholds- og friarealer

  Boligernes opholdsareal skal mindst svare til etagearealet. For øvrig bebyggelse skal opholdsarealet være mindst 50% af etagearealet.

 • Særlige bestemmelser

  Eksisterende grønne områder i boligområderne skal friholdes for bebyggelse. Karakteristisk beplantning skal bevares. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.

11.10.BO.05 - Boligområde Østre Parkvej vest