11.10.BO.09 - Boligområde Hans Grams Vej

11.10.BO.09 - Boligområde Hans Grams Vej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde Hans Grams Vej

 • Plannummer

  11.10.BO.09

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Etageboligbebyggelse. Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse og omgivelserne undgås.