11.10.BO.26 - Boligområde Margrethevej

11.10.BO.26 - Boligområde Margrethevej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde Margrethevej

 • Plannummer

  11.10.BO.26

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv, Industri, Butikker, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  65% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde til boliger, butikker, liberale erhverv og service, mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed samt offentlige formål.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse og til omgivelserne undgås. Der kan opføres eller indrettes dagligvarebutikker til områdets daglige forsyning. Bebyggelsesprocenten for boligbebyggelse må maks. være 50 og for butikker, liberale erhverv og fremstillingsvirksomhed maks. 65.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal tilvejebringes opholdsareal svarende til mindst 10 % af bruttoetagearealet til detailhandel, liberale erhverv og service og til mindst 50% af bruttoetagearealet til boliger.