11.10.BO.29 - Boligområde Trekanten

11.10.BO.29 - Boligområde Trekanten

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde Trekanten

 • Plannummer

  11.10.BO.29

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Tæt-lav bebyggelse.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til 50 % af atagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal udlægges mindst 1½ p-plads pr. bolig.

 • Særlige bestemmelser

  Området skal sikres mod støj og vibrationer fra jernbanen samt støj fra Ribevej, eventuelt ved at der etableres støjafskærmning i rammeområdet. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.