11.10.EH.01 - Erhvervsområde Unionvej

11.10.EH.01 - Erhvervsområde Unionvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde Unionvej

 • Plannummer

  11.10.EH.01

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

  Forsyningsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. bygningshøjde (m)

  2

 • Min. miljøklasse

  3

 • Max. miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Solfangeranlæg med tilhørende tekniske anlæg. Der må ikke etableres boliger i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Byrådet kan tillade, at bygningshøjden kan fraviges, hvor virksomhedens drift nødvendiggør dette.

 • Særlige bestemmelser

  Beplantningsbæltet langs Billundvej og jernbanen skal bevares.