11.10.EH.08 - Erhvervsområde Metalparken

11.10.EH.08 - Erhvervsområde Metalparken

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde Metalparken

 • Plannummer

  11.10.EH.08

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Industri, Let industri og håndværk, Transport- og logistikvirksomheder

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  55% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  12

 • Min. miljøklasse

  3

 • Max. miljøklasse

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsområde til industri, større værkstedsvirksomhed, lager samt kontor og administration i tilknytning hertil. Der må ikke placeres boliger i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bygningshøjden for kontor- og administrationsbygninger må ikke overstige 8,5 m.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres udendørs opholdsareal svarende til mindst 10 m2 pr. 100 m2 etageareal, dog mindst 15 m2 opholdsareal pr. 100 m2 kontorareal.

 • Trafikbetjening og parkering

  Ved særlige forhold kan byrådet ændre kravet til parkering.

 • Særlige bestemmelser

  Forekomsten af sand, grus og sten i områdets sydlige del kan udnyttes i det omfang, det er foreneligt med den efterfølgende udnyttelse som erhvervsområde.