11.10.OF.06 - Område til offentlige formål Odinsvej

11.10.OF.06 - Område til offentlige formål Odinsvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Odinsvej

 • Plannummer

  11.10.OF.06

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Sundhedsinstitutioner, Døgninstitutioner

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til offentlige formål og boligformål i form af institution eller lignende.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse og omgivelserne undgås.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal svare til mindst 50% af etagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal udlægges parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisning.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal reserveres areal til et 30 m bredt beplantningsbælte indeholdende en støjafskærmning langs Billundvej.