11.10.OF.07 - Område til offentlige formål Stadionallé

11.10.OF.07 - Område til offentlige formål Stadionallé

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Stadionallé

 • Plannummer

  11.10.OF.07

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse, Kontor- og serviceerhverv, Uddannelsesinstitutioner, 7131

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Anden social institution med tæt-lav boligbebyggelse, daginstitution, uddannelsesinstitution, administration.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Tæt-lav bebyggelse. Der skal tilstræbes et vist helhedspræg i området og i forhold til den omkringliggende bebyggelse.

 • Opholds- og friarealer

  For boliger skal opholdsareal mindst svare til etagearealet. For øvrig bebyggelse skal opholdsarealet være mindst 50 % af etagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal udlægges 1½ parkeringspladser pr. bolig.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal etableres/bevares et beplantningsbælte mellem skel til boligbebyggelsen Sjællandsgade og bebyggelse i rammeområdet. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.