11.10.OF.08 - Område til offentlige formål Trekanten

11.10.OF.08 - Område til offentlige formål Trekanten

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Trekanten

 • Plannummer

  11.10.OF.08

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Uddannelsesinstitutioner, Daginstitutioner

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til offentlige formål som daginstitution, uddannelsesinstitution og administration.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Der skal tilstræbes et vist helhedspræg i området og i forhold til den omkringliggende bebyggelse.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til 50 % af atagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal etableres parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisning.

 • Særlige bestemmelser

  Området skal sikres mod støj og vibrationer fra jernbanen samt støj fra Ribevej. Der må i rammeområdet etableres støjafskærmning med jernbanen. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.