11.10.OF.09 - Område til offentlige formål Trekanten.

11.10.OF.09 - Område til offentlige formål Trekanten.

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Trekanten.

 • Plannummer

  11.10.OF.09

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, 7131

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til offentlige formål i form af værksted (beskyttet værksted) og administration samt erhvervsformål i form af kontor- og servicevirksomhed.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Afstand til skel skal min. være 4 m. Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver m.v. Skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til gene eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres udendørs opholdsareal svarende til mindst 15 % af etagearealet til administration samt kontor- og serviceerhverv og min. 10 % af etageareal til anden anvendelse.

 • Trafikbetjening og parkering

  Området vejbetjenes fra Trekanten.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.