11.10.RE.01 - Rekreativt område Stadion Alle

11.10.RE.01 - Rekreativt område Stadion Alle

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Stadion Alle

 • Plannummer

  11.10.RE.01

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg, Uddannelsesinstitutioner

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  55% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til stadion samt bebyggelse til undervisningsformål og andre almennyttige formål samt til visse former for produktion.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse og omgivelserne undgås.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares.