11.10.RE.02 - Rekreativt område Overgårdsvej

11.10.RE.02 - Rekreativt område Overgårdsvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Overgårdsvej

 • Plannummer

  11.10.RE.02

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Sports- og idrætsanlæg, Støjende fritidsanlæg, Campingplads og vandrehjem, Uddannelsesinstitutioner, 7131

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til stadion/idrætshaller, skoler og lignende undervisningsbygninger, institutioner og fritidsklubber og lignende samt skydebaner og campingplads med tilhørende mindre antal hytter.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelse skal opføres inden for nærmere fastlagte byggefelter.

 • Særlige bestemmelser

  I den nordlige del af området er der flere vandhuller og vandløb af landskabelig interesse, og deres omgivelser bør derfor friholdes for større byggeri. Karakteristisk beplantning bør bevares.