11.10.RE.03 - Rekreativt område Over Jerstalvej

11.10.RE.03 - Rekreativt område Over Jerstalvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Over Jerstalvej

 • Plannummer

  11.10.RE.03

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til historisk-arkæologiske formål.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der må kun opføres bygninger, der har relation til områdets anvendelse til historisk-arkæologiske formål herunder toiletter, redskabsbygninger og lignende. Bebyggelse skal placeres således, at genevirkninger i forhold til omgivelserne undgås.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares.