11.10.RE.04 - Kolonihaver Odinsvej

11.10.RE.04 - Kolonihaver Odinsvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Kolonihaver Odinsvej

 • Plannummer

  11.10.RE.04

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Koloni- og nyttehaver

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til kolonihaver og nyttehaver med tilhørende fælleshus, friarealer og parkering.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Kolonihavebebyggelse. Bebyggelsesprocenten på det enkelte havelod må ikke overstige 10. Til udvendige bygningssider må kun anvendes træ.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal for hvert havelod anlægges min. 1 p-plads, der kun må anlægges på fælles parkeringsplads.

 • Særlige bestemmelser

  De enkelte havelodders størrelse må ikke overstige 400 m2.