11.10.RE.05 - Rekreativt område Trekanten

11.10.RE.05 - Rekreativt område Trekanten

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Trekanten

 • Plannummer

  11.10.RE.05

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  7.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til idrætsanlæg, boldbaner, atletikanlæg m.v.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse og omgivelserne undgås. Der må kun opføres bebyggelse til områdets drift såsom red-skabsskure m.v.

 • Særlige bestemmelser

  Området skal sikres mod støj fra Ribevej. Karakteristisk beplantning skal bevares