11.10.RE.06 - Feriehuse ved Stadion Alle

11.10.RE.06 - Feriehuse ved Stadion Alle

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Feriehuse ved Stadion Alle

 • Plannummer

  11.10.RE.06

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Campingplads og vandrehjem

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til Feriehusbebyggelse, vandrehjem og lignende overnatningsmuligheder

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse og omgivelserne undgås.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal være mindst 50% af etagearealet

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal etableres parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisning