11.10.RE.07 - Rekreativt område Nørregade

11.10.RE.07 - Rekreativt område Nørregade

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Nørregade

 • Plannummer

  11.10.RE.07

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  7.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til bypark, legeplads og rekreative aktiviteter.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse og omgivelserne undgås. Der må kun opføes bebyggelse til områdets drift såsom redskabsskure m.v.

 • Særlige bestemmelser

  Området skal sikres mod støj og vibrationer fra jernbanen samt støj fra Ribevej. Karakteristisk beplantning skal bevares.