11.10.TA.01 - Område til tekniske anlæg Odinsplads

11.10.TA.01 - Område til tekniske anlæg Odinsplads

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til tekniske anlæg Odinsplads

 • Plannummer

  11.10.TA.01

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

  Offentlig administration, Tekniske anlæg, Trafikanlæg, Parkeringsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til tekniske anlæg. Jernbanestation, posthus og lignende samt parkeringsplads.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse og omgivelserne undgås.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal etableres opholdsareal efter byrådets nærmere anvisning.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal etableres parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisning.