11.10.TA.03 - Område til tekniske anlæg Muninslund

11.10.TA.03 - Område til tekniske anlæg Muninslund

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til tekniske anlæg Muninslund

 • Plannummer

  11.10.TA.03

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

  Forsyningsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til tekniske anlæg. Varmecentral.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Skorsten må tillades opført i den højde, som er nødvendig for virksomhedens drift. Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse og omgivelserne undgås.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares.