11.11.OF.01 - Område til offentlige formål Bygaden

11.11.OF.01 - Område til offentlige formål Bygaden

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Bygaden

 • Plannummer

  11.11.OF.01

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg, Uddannelsesinstitutioner, 7131

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til skole, sportsplads, børneinstitutioner og lignende.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal etableres de nødvendige parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisning.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares.