11.12.BO.06 - Boligområde Nymarksvej

11.12.BO.06 - Boligområde Nymarksvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde Nymarksvej

 • Plannummer

  11.12.BO.06

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde. Der kan ikke placeres offentlige og private servicefunktioner samt mindre erhvervsvirksomheder i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Åben-lav bebyggelse. Bebyggelsen skal udgøre en helhed.

 • Opholds- og friarealer

  Boligernes opholdsareal skal mindst svare til etagearealet.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal foretages den nødvendige luft/lydisolering for at tilvejebringe et indendørs støjniveau, der ikke overstiger 30dB(A). Karakteristisk beplantning skal bevares. Ved samlede parkeringspladser skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes og vedligeholdes mindst 1 træ.