11.12.EH.11 - Erhvervsområde ved Tingvejen/Billundvej

11.12.EH.11 - Erhvervsområde ved Tingvejen/Billundvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde ved Tingvejen/Billundvej

 • Plannummer

  11.12.EH.11

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, Solenergianlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  12

 • Min. miljøklasse

  3

 • Max. miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsområde. Der kan desuden etableres kontor- og
  administrationsfaciliteter i tilknytning til de enkelte virksomheder samt tekniske anlæg i form af solfangere og
  solcelleanlæg. Der må ikke etableres boliger i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Skorstene, akkumuleringstanke og tekniske anlæg mv. kan opføres med en større højde.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal udlægges 1 p-plads pr. 100 m2 etageareal, dog 1 p-plads pr. 50 m2 kontorareal.

 • Særlige bestemmelser

  Beplantningsbæltet langs Billundvej
  skal bevares.