11.12.EH.12 - Erhvervsområde, Ribevej nord, Skrydstrup

11.12.EH.12 - Erhvervsområde, Ribevej nord, Skrydstrup

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde, Ribevej nord, Skrydstrup

 • Plannummer

  11.12.EH.12

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Let industri og håndværk, Transport- og logistikvirksomheder

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  10.5

 • Min. miljøklasse

  3

 • Max. miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsområde til lettere industri, lager? og værkstedsvirksomheder med tilhørende funktioner som kontor- og administrationsfaciliteter i tilknytning til den pågældende virksomhed, samt de for branchen normalt tilknyttede funktioner. I tilknytning til virksomheden kan der bibeholdes eksisterende bolig.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Maks.: 11.000 m2 etageareal. Fritliggende bebyggelse.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres udendørs opholdsareal svarende til mindst 10 m2 pr. 100 m2 etageareal, dog mindst 15 m2 opholdsareal pr. 100 m2 kontorareal.

 • Særlige bestemmelser

  Langs områdets afgrænsning mod det åbne land skal der etableres / sikres afskærmende beplantning.