11.12.TA.01 - Teknisk anlæg ved Tingvejen/Billundvej

11.12.TA.01 - Teknisk anlæg ved Tingvejen/Billundvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Teknisk anlæg ved Tingvejen/Billundvej

 • Plannummer

  11.12.TA.01

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

  Forsyningsanlæg, Solenergianlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. bygningshøjde (m)

  8

 • Min. miljøklasse

  3

 • Max. miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Solfangeranlæg og solcelleanlæg med tilhørende tekniske anlæg, herunder damvarmeanlæg (sæsonlager for varmt
  vand). Der må ikke etableres boliger i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Byrådet kan tillade, at bygningshøjden kan fraviges, hvor virksomhedens drift nødvendiggør dette.

 • Særlige bestemmelser

  Beplantningsbælteet langs Billundvej og jernbanen skal bevares.