11.40.LA.01 - Landområde Lilholtvej

11.40.LA.01 - Landområde Lilholtvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Landområde Lilholtvej

 • Plannummer

  11.40.LA.01

 • Anvendelse generelt

  Landområde

 • Specifik anvendelse

  Militære anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  15

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til militære formål og til formål, som har relation til områdets funktion som flyveplads.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Bygningshøjden kan fraviges, hvor hensynet til virksomhedens drift nødvendiggør dette.