10-2017 - 10-2017

10-2017

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  10-2017

 • Plannummer

  10-2017

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Biogasanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  50% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. bygningshøjde (m)

  14

 • Min. miljøklasse

  7

 • Max. miljøklasse

  7

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Erhvervsområde

 • Områdets anvendelse

  Erhverv. Virksomheder, som medfører særligt tunge transporter eller transporter i stort omfang. Virksomheder, som medfører risiko for forurening af jord og grundvand, såfremt det sikres at miljølovgivningens krav kan overholdes.Virksomheder, som medfører særligt forurenet spildevand eller spildevand i meget store mængder, må kun etableres, såfremt der etableres tilstrækkelig forrensning m.v., eller at spildevandet af byrådet godkendes til direkte rensning i Haderslev centralrenseanlæg.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Maks. bygningshøjde 14 meter. Skorstene og mindre bygningsdele dog op til 30 meter.

 • Særlige bestemmelser

  Anlægget skal udformes og indpasses i området, så det fremstår som en helhed og passer sig afdæmpet ind i det nære omgivende landskab. Dette gøres gennem valg af materialer og afskærmende beplantning.