10.40.TA.04 - Teknisk anlæg Knavvej

10.40.TA.04

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Teknisk anlæg Knavvej

 • Plannummer

  10.40.TA.04

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

  Tekniske anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  20% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  12

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Teknisk anlæg til håndtering og bearbejdning af affald, genbrugsplads, andre tekniske anlæg.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelse skal tilpasses det eksisterende landskab.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til 50% af etagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal anlægges parkeringspladser efter byrådets anvisning.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal så vidt muligt bevares.